Om

Vilka är vi?

Tjej och Transjouren Lina grundades december 2013 av Carolina Ekström, Caroline Wahlgren, Ewelina Thille, Carolin Kindh och Caroline Svensson. Att namnet på jouren blev Lina är inte helt svårt att förstå.

Sedan starten har fler jourare valt att engagera sig och vi är för närvarande 15 aktiva medlemmar. Antalet stödmedlemmar ökar och ligger för tillfället runt 20 talet.

Vad är Trans och Tjejjouren Lina?

Tjej och Transjouren Lina är en partipolitisk och religöst obunden ideell förening som vänder sig till alla tjejer och transpersoner mellan 12-21 år, främst inom Trosa kommun. Vi är medlemmar i Unizon, Sveriges Kvinno och Tjejjourers Riksförbund,

samt Länsföreningen för kvinno- och tjejjourerna i Sörmland.

Syftet är att stärka unga tjejer och transpersoners självkänsla och självförtroende med en stödjande och förebyggande verksamhet. Till Tjej och Transjouren Lina kan man vända sig med både stora och små problem. Vi har också en utåtriktad verksamhet med exempelvis "Häng på jouren", gratis föreläsningar och tjej- och transgrupper.